เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์

ทางบริษัทได้มีการให้บริการ ด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยในการดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ Cloud server เป็นตัวจัดเก็บและสำรองข้อมูลทำให้ระบบมีความมั่นคง บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ , ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

บริการทั้งหมด >>

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

บริการ

 • รับฝากและดูแลเอกสาร
 • บริการเหมาพื้นที่
 • บริการเก็บเอกสาร
 • บริการอื่นๆ

 

ทำไมต้อง APT WAREHOUSE ?

มาตราฐานการให้บริการ รับประกันคุณภาพ ยินดีคืนเงิน บริการให้คำปรึกษา ฟรี !

ติดต่อสอบถาม

 

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

บริการ

 • รับฝากและดูแลเอกสาร
 • บริการเหมาพื้นที่
 • บริการเก็บเอกสาร
 • บริการอื่นๆ

 

ทำไมต้อง APT WAREHOUSE ?

มาตราฐานการให้บริการ รับประกันคุณภาพ ยินดีคืนเงิน บริการให้คำปรึกษา ฟรี !

ติดต่อสอบถาม

 

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

บริการ

 • รับฝากและดูแลเอกสาร
 • บริการเหมาพื้นที่
 • บริการเก็บเอกสาร
 • บริการอื่นๆ

 

ทำไมต้อง APT WAREHOUSE ?

มาตราฐานการให้บริการ รับประกันคุณภาพ ยินดีคืนเงิน บริการให้คำปรึกษา ฟรี !

ติดต่อสอบถาม

 

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทางบริษัทได้มีการให้บริการ ด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยในการดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ Cloud server เป็นตัวจัดเก็บและสำรองข้อมูลทำให้ระบบมีความมั่นคง บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ , ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

 • รับฝากและดูแลเอกสาร
 • บริการเหมาพื้นที่ชั้นวาง เพื่อจัดเก็บตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการเก็บเอกสารโดยการสแกน ในรูปแบบ File (JPEG, PDF)
 • บริการอื่นๆ

บริการ

รับฝากและดูแลเอกสาร, บริการเหมาพื้นที่ชั้นวาง เพื่อจัดเก็บตามความต้องการของลูกค้า, บริการเก็บเอกสารโดยการสแกน ในรูปแบบ File (JPEG, PDF), บริการอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ ความมั่นคงของระบบการเก็บที่มีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อทุกๆ หน่วยธุรกิจ จนถึง รายบุคคล

Tel : 02-102-4438 (สำนักงานใหญ่) , 035-951-768 (คลังสินค้า)

Mobile : 081-643-1212 , 081-968-5098

Fax : 02-102-4439

E-mail : sales@aptwarehouse.com

Line ID : @aptstorage

8 + 8 =