เกี่ยวกับเรา

เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ ทางบริษัทได้มีการให้บริการ ด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยในการดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ Cloud server เป็นตัวจัดเก็บและสำรองข้อมูลทำให้ระบบมีความมั่นคง บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ , ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

บริการให้การช่วยเหลือ

  • รับฝากและดูแลเอกสาร
  • บริการเหมาพื้นที่ชั้นวาง เพื่อจัดเก็บตามความต้องการของลูกค้า
  • บริการเก็บเอกสารโดยการสแกน ในรูปแบบ File (JPEG, PDF)
    บริการอื่นๆ

สามารถติดต่อเลย

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ ความมั่นคงของระบบการเก็บที่มีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อทุกๆ หน่วยธุรกิจ จนถึง รายบุคคล