ตำแหน่ง

1.) หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและคลังเอกสาร 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า

2.) พนักงานขายพื้นที่ 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

3.) พนักงานขายพื้นที่ (ประจำสำนักงาน ปทุมธานี ) 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

4.) ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี สาขาวิชาช่าง ( ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์, ก่อสร้าง ,ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์ และ อื่นๆ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

5.) พนักงาน บัญชี 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ใช้ โปรแกรมทางบัญชี Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.) พนักงานขับรถ รถโฟล์คลิฟท์ 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ม3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ขับรถ รถโฟล์คลิฟท์ หากมีใบ certificate จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ) พนักงานทำความสะอาด 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ม3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานการใช้เครื่องมือทำความสะอาด

8.) พนักงาน ธุรการคลังเอกสาร
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ  22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส,ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เข้าใจ การทำงานในระบบ เอกสาร ISO 9001 :2015    DCC (Document control center).
* พนักงานทุกตำแหน่งประจำที่ คลังสินค้าและคลังเอกสาร โรจนะ ยกเว้นตำแหน่งที่ 3 ประจำสำนักงาน ปทุมธานี