นโยบายคุณภาพ

ให้บริการด้วยคุณภาพความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงปฎิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง