ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและคลังเอกสาร

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าและขนส่ง

พนักงานขายพื้นที่

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

พนักงานขายพื้นที่ (ประจำสำนักงาน ปทุมธานี )

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

ช่างซ่อมบำรุง

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี สาขาวิชาช่าง ( ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์, ก่อสร้าง ,ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์ และ อื่นๆ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

พนักงานบัญชี

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ใช้ โปรแกรมทางบัญชี Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถ รถโฟล์คลิฟท์

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ขับรถ รถโฟล์คลิฟท์ หากมีใบ certificate จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานทำความสะอาด

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานการใช้เครื่องมือทำความสะอาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ, ม.3 ขึ้นไป
 • มีเอกสารประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* พนักงานทุกตำแหน่งประจำที่ คลังสินค้าและคลังเอกสาร โรจนะ ยกเว้นตำแหน่งที่ 3 ประจำสำนักงาน ปทุมธานี

เกี่ยวกับสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม

 

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/15 หมู่ 3 ถนน รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี

คลังเอกสาร 1 : เลขที่ 36 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังเอกสาร 2 : เลขที่ 1/7 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานใหญ่โทร : 02-102-4438
แฟกซ์ : 02-102-4439

สำนักงานคลังเอกสารโทร : 035-951-768
โทรศัพท์มือถือโทร : 081-968-5098 , 081-643-1212 , 092-453-9616