คลังเอกสาร

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) : บริษัทมีเป้าหมาย ในการบริการคลังเอกสาร ที่ทุกองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ ความมั่นคงของระบบการเก็บที่มีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อทุกๆ หน่วยธุรกิจ จนถึง รายบุคคล

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( APT Data storage ) จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552 และเริ่มประกอบธุรกิจ คลังเอกสาร เมื่อปี 2554 โดยให้บริการจัดเก็บเอกสารกับบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งช่วยให้ ลูกค้าของเราสามารถนำพื้นที่ในการเก็บเอกสาร ไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น

 

ทางบริษัทได้มีการให้บริการ ด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยในการดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ Cloud server เป็นตัวจัดเก็บและสำรองข้อมูลทำให้ระบบมีความมั่นคง บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบ การจัดเก็บ , ติดตามและสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/198 หมู่ที่ 3 ถนน รังสิตนครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  • คลังเอกสาร 1 : เลขที่ 36 หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • คลังเอกสาร 2 : เลขที่ 1/7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา